Collegebesluiten 20 september 2022

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

15. Vaststelling bestemmingsplan Stationsweg 106, 106a, 108 en 108b te Oostrum (NL.IMRO.0984.BP21015-va01)