Collegebesluiten 20 september 2022

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

8. Financiële bijdrage voor herbestemming scholen in Geijsteren, Veulen, Vredepeel

13. Vaststelling bestemmingsplan ‘Heidseweg 29 en 31 Heide’ (NL.IMRO.984.BP21026-va01)

15. Vaststelling bestemmingsplan Stationsweg 106, 106a, 108 en 108b te Oostrum (NL.IMRO.0984.BP21015-va01)