Collegebesluiten 20 juli 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. RIB Organisatie-deskundige De Borggraaf

pdf Bijlagen besluit 3 RIB Organisatie-deskundige De Borggraaf (PDF, 844.04 KB)

 

4. Afval Samenwerking Limburg te machtigen om onze belangen te behartigen in het contract met Veolia inzake PMD

pdf Bijlagen besluit 4 ASL machtigen om belangen te behartigen in contract met Veolia inzake PMD (PDF, 444.18 KB)

 

6. Contract leerplicht-administratie-systeem schooljaar 2020 – 2021 t/m 2023-2024

pdf Bijlagen besluit 6 contract leerplicht-administratie-systeem schooljaar 2020-2021 t/m 2023-2024 (PDF, 1.08 MB)

 

7. Jaarrapportage 2019 Sociaal Domein

pdf Bijlagen besluit 7 jaarrapportage 2019 Sociaal Domein (PDF, 1.96 MB)

 

8. Procedure en criteria compensatieregeling Sociaal Domein Limburg Noord en leerlingenvervoer en gymvervoer

pdf Bijlagen besluit 8 procedure en criteria compensatieregeling Sociaal Domein Limburg Noord en leerlingenvervoer en gymvervoer (PDF, 2.21 MB)

 

9. Protocol meerkosten sociaal domein Limburg-Noord

pdf Bijlagen besluit 9 protocol meerkosten sociaal domein Limburg-Noord (PDF, 632.57 KB)

 

10. Incidentele subsidie stichting Pop in Limburg

pdf Bijlagen besluit 10 incidentele subsidie stichting Pop in Limburg (PDF, 7.45 MB)

 

11. Vaststelling subsidie Synthese 2019

pdf Bijlagen besluit 11 vaststelling subsidie Synthese 2019 (PDF, 4.04 MB)

 

12. Grondverkoop Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum

pdf Bijlagen besluit 12 grondverkoop Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum deel 1 (PDF, 912.39 KB)

 

pdf Bijlagen besluit 12 grondverkoop Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum deel 2 (PDF, 8.75 MB)

 

14. Projectplan Venray Remembers

pdf Bijlagen besluit 14 projectplan Venray Remembers (PDF, 8.23 MB)