Collegebesluiten 20 januari 2021

Op 20 januari had het college een extra vergadering. Met onderstaand advies ging het college akkoord