Collegebesluiten 20 december 2022

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

10. Vaststelling subsidie Cultura Venray 2021 (incl. HAFA muziekonderwijs en Cultuur In de Klas)

13. Stichting Match voor vrijwilligers subsidievaststelling 2021 en subsidieverlening 2023

26. Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Venray 2010, herziening stoppers- en saneringsregeling (ronde 2)

34. Aan ASL opdracht, mandaat en volmacht verlenen inzake de aanbesteding verwerking HRA en GFT/GFE ASL-gemeenten

35. Verlening incidentele subsidie aan de Vereniging van Venrayse Ondernemersverenigingen