Collegebesluiten 20 april 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Aanwijzingsbesluiten i.v.m. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

pdf Bijlagen besluit 3 aanwijzingsbesluiten (PDF, 550.39 KB)

 

4. Herbestemming incidentele subsidie Omroep Venray

pdf Bijlagen besluit 4 herbestemming incidentele subsidie (PDF, 848.62 KB)

 

5. Locatie laadpalen Mobie Fase 3

pdf Bijlagen besluit 5 locatie laadpalen Mobie (PDF, 721.74 KB)