Collegebesluiten 2 november 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Verordeningen en tarieven gemeentelijke heffingen 2021

pdf Bijlagen besluit 3 verordeningen en tarieven gemeentelijke heffingen 2021 (PDF, 7.32 MB)

 

5. Continueren Bedrijven-Investerings-Zone (BIZ) Smakterheide 2021-2025

pdf Bijlagen besluit 5 continueren Bedrijven-Investerings-Zone (BIZ) Smakterheide 2021-2025 (PDF, 720.98 KB)

 

6. Voortzetten Reclameheffing Centrum 2021-2024

pdf Bijlagen besluit 6 voortzetten Reclameheffing Centrum 2021-2024 (PDF, 540 KB)

 

7. Aanvulling algemeen integraal aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaren

pdf Adviesnota besluit 7 aanvulling algemeen integraal aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaren (PDF, 190.63 KB)

 

10. Aanwijzen bestuurslid werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West

pdf Adviesnota besluit 10 aanwijzen bestuurslid werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West (PDF, 164.23 KB)

 

11. Begroting 2020-2021 en jaarstukken 2019 SPOVenray

pdf Bijlagen besluit 11 begroting 2020-2021 en jaarstukken 2019 SPOVenray (PDF, 5.54 MB)

 

12. Maatregelen ten behoeve van toekomstbestendigheid sociaal domein

pdf Bijlagen besluit 12 maatregelen ten behoeve van toekomstbestendigheid sociaal domein (PDF, 1.22 MB)

 

13. Strategische koers NLW 2021-2030

pdf Bijlagen besluit 13 strategische koers NLW 2021-2030 (PDF, 4.98 MB)

 

14. Uitwerking maatregelen Participatie

pdf Bijlagen besluit 14 uitwerking maatregelen Participatie (PDF, 1.81 MB)

 

15. Verordening schulddienstverlening 2021

pdf Bijlagen besluit 15 verordening schulddienstverlening 2021 (PDF, 876.29 KB)

 

17. Bestemmingsplan Jan Poelsweg 6 Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.BP20005-va01)

pdf Bijlagen besluit 17 bestemmingsplan Jan Poelsweg 6 Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.BP20005-va01) (PDF, 14.48 MB)

 

18. Anterieure overeenkomst De Spurkt

pdf Bijlagen besluit 18 anterieure overeenkomst De Spurkt (PDF, 244.47 KB)

 

19. Vaststelling bestemmingsplan en MER De Spurkt (NL.IMRO.0984.BP20008-va01) en Beeldkwaliteitplan De Spurkt

pdf Bijlagen besluit 19 deel 1 - Vaststelling bestemmingsplan en MER De Spurkt (NL.IMRO.0984.BP20008-va01) en Beeldkwaliteitplan De Spurkt (PDF, 29.64 MB)

 

pdf Bijlagen besluit 19 deel 2 - Vaststelling bestemmingsplan en MER De Spurkt (NL.IMRO.0984.BP20008-va01) en Beeldkwaliteitplan De Spurkt (PDF, 30.53 MB)

 

pdf Bijlagen besluit 19 deel 3 - Vaststelling bestemmingsplan en MER De Spurkt (NL.IMRO.0984.BP20008-va01) en Beeldkwaliteitplan De Spurkt (PDF, 64.69 MB)

 

20. Vaststelling exploitatieplan De Spurkt

pdf Bijlagen besluit 20 vaststelling exploitatieplan De Spurkt (PDF, 26.49 MB)

 

21. Onteigening de Spurkt

pdf Bijlagen besluit 21 onteigening de Spurkt (PDF, 969.55 KB)