Collegebesluiten 2 maart 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

4. Beantwoording van de brief van ** van 10 februari inzake verzoek ruil woningen

pdf Bijlagen besluit 4 beantwoording brief inzake ruilwoningen (PDF, 224.15 KB)

 

5. Subsidiecriteria natuureducatie

pdf Bijlagen besluit 5 subsidiecriteria natuureducatie (PDF, 357.25 KB)

 

6. Evaluatie Binckbank tour 2017, 2018 en 2019

pdf Bijlagen besluit 6 evaluatie Binckbank tour (PDF, 1 MB)

 

7. Uitvoeringsovereenkomst Wmo Woonvoorzieningen 2020-2021

pdf Bijlagen besluit 7 uitvoeringsovereenkomst (PDF, 1.53 MB)

 

8. Wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

pdf Bijlagen besluit 8 Omnibuzz (PDF, 490.09 KB)

 

9. Beschikking Stimuleringsregeling Centrumvisie Venray

pdf Bijlagen besluit 9 Centrumvisie Venray (PDF, 145.82 KB)

 

10. Brief provincie Kwaliteit Limburgse Centra

pdf Bijlagen besluit 10 brief provincie (PDF, 1.23 MB)

 

13. Raadsinformatiebrief Warmteverkenning in aanloop naar Transitievisie Warmte 2021

pdf Bijlagen besluit 13 Raadsinformatiebrief warmteverkenning (PDF, 408.55 KB)

 

15. Artikel 38 vragen tiny houses locatie Peppelhof

pdf Bijlagen besluit 15 artikel 38 vragen tiny houses (PDF, 232.95 KB)

 

16. Jaarverslag ARK 2019

pdf Bijlagen besluit 16 jaarverslag ARK (PDF, 2.53 MB)