Collegebesluiten 2 juni 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Personeelshandboek (Arbeidsvoorwaardelijke regelingen tbv Wnra)

pdf Bijlagen besluit 3 Personeelshandboek (PDF, 1.65 MB)

 

6. Gebiedsagenda: Procesbeschrijving en ervaringen pilot Landweert

Het college heeft hier kennis van genomen.

pdf Bijlagen besluit 6 Procesbeschrijving en ervaringen pilot Landweert (PDF, 1.09 MB)

 

8. Klantvriendelijk Venray voor personen met verward gedrag

pdf Bijlagen besluit 8 Klantvriendelijk Venray voor personen met verward gedrag (PDF, 1.29 MB)

 

9. Afhandelen motie "Afschaffen verhuurderheffing"

pdf Bijlagen besluit 9 Afhandelen motie "Afschaffen verhuurderheffing" (PDF, 1 MB)

 

10. Motie Bidbook Infrastructuur Noord-Limburg

pdf Bijlagen besluit 10 Motie Bidbook Infrastructuur Noord-Limburg (PDF, 444.19 KB)

 

11. Raadsinformatiebrief voortgang Masterplan Brukske

pdf Bijlagen besluit 11 Raadsinformatiebrief voortgang Masterplan Brukske (PDF, 279.71 KB)

 

12. Verzoek verlenging beschikking Stedelijke Ontwikkeling Venray

pdf Bijlagen besluit 12 Verzoek verlenging beschikking (PDF, 237.7 KB)

 

13. Subsidie verlening 2e tender evenementen 2020

pdf Bijlagen besluit 13 Subsidie verlening 2e tender evenementen 2020 (PDF, 381.99 KB)