Collegebesluiten 19 oktober 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Aanpak Covid-19

pdf Bijlagen besluit 3 aanpak Covid-19 (PDF, 1.12 MB)

 

4. Raadsinformatiebrief septembercirculaire 2020 gemeentefonds en geactualiseerd meerjarenperspectief

pdf Bijlagen besluit 4 raadsinformatiebrief septembercirculaire 2020 gemeentefonds en geactualiseerd meerjarenperspectief (PDF, 685.71 KB)

 

6. RIB inzake stand van zaken project Groene Loper

pdf Bijlagen besluit 6 RIB inzake stand van zaken project Groene Loper (PDF, 257.68 KB)

 

7. Plaatsnaamborden in het dialect

pdf Bijlagen besluit 7 plaatsnaamborden in het dialect (PDF, 612.65 KB)

 

10. Evaluatie Binckbank tour 2017, 2018, 2019

pdf Bijlagen besluit 10 evaluatie Binckbank tour 2017, 2018, 2019 (PDF, 395.4 KB)

 

12. Anticiperende subsidie Stichting Wijkontmoetingscentrum 't Schöpke

pdf Bijlagen besluit 12 anticiperende subsidie Stichting Wijkontmoetingscentrum 't Schöpke (PDF, 2.5 MB)

 

13. Sluitstuk kwartiermaker Adviesraad Sociaal Domein

pdf Bijlagen besluit 13 sluitstuk kwartiermaker Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 479.27 KB)

 

16. Overeenkomst sanering Castenrayseweg 33

pdf Adviesnota besluit 16 overeenkomst sanering Castenrayseweg 33 (PDF, 241.49 KB)

 

17. Ontwerpwijzigingsplan ‘Castenrayseweg 33-35 Castenray’

pdf Bijlagen besluit 17 ontwerpwijzigingsplan ‘Castenrayseweg 33-35 Castenray’ (PDF, 1.77 MB)

 

18. Tender voor zonnepark in opzet Spoor 4, KODE Venray, Kader voor Opwekking Duurzame Energie

pdf Bijlagen besluit 18 tender voor zonnepark in opzet Spoor 4, KODE Venray, Kader voor Opwekking Duurzame Energie (PDF, 2.01 MB)

 

19. Ontwerpwijzigingsplan Meerloseweg 5 Wanssum (NL.IMRO.0984.WBP20003-on01)

pdf Bijlagen besluit 19 ontwerpwijzigingsplan Meerloseweg 5 Wanssum (NL.IMRO.0984.WBP20003-on01) (PDF, 4.04 MB)

 

20. Verkoop voormalig maatschappelijk vastgoed

pdf Bijlagen besluit 20 verkoop voormalig maatschappelijk vastgoed (PDF, 409.73 KB)