Collegebesluiten 19 februari 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.
 

3. Aan Kunstencentrum Jerusalem voor de periode januari 2018 tot en met juni 2018 een subsidie van € 954.692,00 verlenen voor de afbouw van de instelling

Akkoord met:

Aan Kunstencentrum Jerusalem voor de periode januari 2018 tot en met juni 2018 een subsidie van € 954.692,00 verlenen voor de afbouw van de instelling.

pdf Bijlagen (PDF, 182.4 KB)

4. Convenant met FPC de Rooyse Wissel

Akkoord met:

 • In te stemmen met het (geactualiseerde) convenant tussen gemeente Venray en FPC de Rooyse Wissel.
pdf Bijlagen (PDF, 148.8 KB)

5. Privacy- en samenwerkingsconvenant ‘Samenwerkingsverband Sociaal Domein Venray’

Akkoord met:

 • Vast te stellen het bijgevoegde privacy- en samenwerkingsconvenant ‘Samenwerkingsverband Sociaal Domein Venray’ onder intrekking van de vigerende convenanten voor het sociaal netwerk, de wijkteams en de netwerkregie Jeugd & Veiligheid.
pdf Bijlagen (PDF, 5.56 MB)

6. Convenant toezichthouder Wmo

Akkoord met:

 • Het ‘Samenwerkingsconvenant toezichthoudende ambtenaar Wmo in het kader van de Wmo 2015 gemeente Beesel, gemeente Bergen (L), gemeente Gennep, gemeente Horst a/d Maas, gemeente Peel en Maas, gemeente Venlo en gemeente Venray’ aan te gaan.
 • Voor de burgemeester: de ondertekening van het onder 1 bedoelde convenant op te dragen aan wethouder Anne Thielen.

pdf Bijlagen (PDF, 227.67 KB)

7. Samenwerkingsovereenkomst passend vervoer in Noord- en Midden-Limburg

Akkoord met:

 • In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst passend vervoer in Noord- en Midden-Limburg
pdf Bijlagen (PDF, 385.66 KB)
 

8. RIB ontwikkelingen onderwijs

Akkoord met:

 • In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde informatiebrief aan de raad
   
pdf Bijlagen (PDF, 284.86 KB)

9. Subsidieverlening Cultura Venray2018

Akkoord met:

 • Aan Cultura Venray voor het jaar 2018 een periodieke subsidie van € 250.000,00 verlenen voor de activiteiten zoals vastgelegd in het document “Cultura Venray 2018”
pdf Bijlagen (PDF, 295.01 KB)
 

11. Ontwerp bestemmingsplan Mgr. Nolensstraat 12 Venray (NL. IMRO.0984.BP17016-on01)

Akkoord met:

 • Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan Mgr. Nolensstraat 12 Venray (NL.IMRO.0984.BP17016-on01).
 • In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Mgr. Nolensstraat 12 Venray (NL.IMRO.0984.BP17016-on01) en het in procedure brengen daarvan
   
pdf Bijlagen (PDF, 19.83 MB)

12. Processpecialisatie team Burgerzaken

Akkoord met:

 • In te stemmen met de toegevoegde raadsinformatiebrief.
 • Akkoord bevonden nota’s “Uitkomsten Benchmark 2016-2017” en “Zelfevaluatie BRP-PNIK” openbaar maken.
 • In te stemmen met de financiële gevolgen ad € 42.120,- voor de pilot uitbreiding telefonische bereikbaarheid.
 • In te stemmen met het persbericht.
pdf Bijlagen (PDF, 228.88 KB)

14. Beslissing op bezwaarschrift tegen de beslissing van het college van B&W inzake het plaatsen van een verkeersdrempel op het kruispunt Haag - Pas in Merselo

Akkoord met:

 • Het bezwaarschrift van bezwaarmaker niet-ontvankelijk verklaren.