Collegebesluiten 19 augustus 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3.  Beleidsregel tegemoetkoming kosten op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Akkoord met:

 • De beleidsregel ‘Tegemoetkoming kosten op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI)’ vast te stellen.
pdf Bijlagen (PDF, 187.17 KB)

 

4. Raadsinformatiebrief Transformatieagenda Jeugdhulp Noord-Limburg 2019-2020

Akkoord met:

 • Bijgevoegde raadsinformatiebrief over de ‘Transformatieagenda Jeugdhulp Noord-Limburg 2019-2020’ vaststellen en deze, in verband met de eenduidigheid in communicatie in de jeugdhulpregio Noord-Limburg, in week 34 te verzenden naar de gemeenteraad.
pdf Bijlagen (PDF, 469.61 KB)


5. Beslissing op bezwaar Westsingel 1

Akkoord met:

 • Het bezwaarschrift voor zover ingediend door een drietal bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren, het bezwaarschrift voor zover ingediend door de aanvrager ontvankelijk en ongegrond te verklaren, het bestreden besluit in stand te laten, de motivering aan te vullen en het verzoek om een vergoeding van de proceskosten van bezwaarmaker af te wijzen.
   

6. Overeenkomst exploitatie Ringweg ong. Ysselsteyn

Akkoord met:

 • In te stemmen met bijgaande overeenkomst “Overeenkomst exploitatie Ringweg ong. Ysselsteyn”.

 • Aan te wijzen als exploitatiegebied in de zin van afdeling 6.4 Wro, het gebied zoals aangegeven op tekening nummer 201904303, d.d. 17 april 2019.

pdf Bijlagen (PDF, 79.78 KB)

 

7. Ontwerp bestemmingsplan Ringweg ong. Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.BP19013-ON01)

Akkoord met:

 • Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan Ringweg ong., Ysselsteyn(NL.IMRO.0984.BP19013-ON01).

 • In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Ringweg ong. Ysselsteyn, (NL.IMRO.0984.BP19013-ON01) en het in procedure brengen daarvan.

pdf Bijlagen (PDF, 6.84 MB)

 

8. Overeenkomst exploitatie Weidehof Postbaan Wanssum

Akkoord met:

 • In te stemmen met bijgaande overeenkomst “Overeenkomst exploitatie Weidehof Postbaan Wanssum”.

 • Aan te wijzen als exploitatiegebied in de zin van afdeling 6.4 Wro, het gebied zoals aangegeven op tekening nummer 201811311, d.d. 26 november 2018.

pdf Bijlagen (PDF, 79.51 KB)

 

9. Overeenkomst exploitatie Weidehof / Beemdweg Wanssum

Akkoord met:

 • In te stemmen met bijgaande overeenkomst “Overeenkomst exploitatie Weidehof / Beemdweg Wanssum”.

 • Aan te wijzen als exploitatiegebied in de zin van afdeling 6.4 Wro, het gebied zoals aangegeven op tekening nummer 201811310, d.d. 26 november 2018.

pdf Bijlagen (PDF, 79.63 KB)

 

10. Overeenkomst exploitatie Weidehof 13 Wanssum

Akkoord met:

 • In te stemmen met bijgaande overeenkomst “Overeenkomst exploitatie Weidehof 13 Wanssum”.

 • Aan te wijzen als exploitatiegebied in de zin van afdeling 6.4 Wro, het gebied zoals aangegeven op tekening nummer 201707309, d.d. 24 juli 2017.

pdf Bijlagen (PDF, 79.64 KB)

 

11. Ontwerpbestemmingsplan ‘Wanssum’ (NL.IMRO.0984.BP13008-on01)

Akkoord met:

 • In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Wanssum’ (NL.IMRO.0984.BP13008-on01) en het in procedure brengen daarvan.

pdf Bijlagen (PDF, 14.31 MB)

 

12. Aanvragen trekkingsrechten starterslening

Akkoord met:

 • Trekkingsrechten aan te vragen bij Gedeputeerde Staten om het saldo op de provinciale rekening bij SVn aan te vullen.

 • De aanvraag formeel bij Gedeputeerde Staten in te dienen met bijgevoegde brief.

pdf Bijlagen (PDF, 309.67 KB)

 

13. Aanwijzing toezichthouders BRP inzake Wet Basisregistratie Personen

Akkoord met:

 • De benoemde personen aan te wijzen als toezichthouder volgens de Wet Basisregistratie Personen.

pdf Bijlagen (PDF, 126.45 KB)

 

14. Subsidies programma tweede tender 2019 op grond van het evenementenbeleid

Akkoord met:

 • Verlenen van een evenementensubsidie van:

  € 273,00 aan Tourclub Ysselsteyn

  € 273,00 aan MMSK St. Petrus Banden

  € 374,00 aan Vastelaovesvereniging “De  Spurriemok”

  € 345,00 aan St. Dorpsraad Leunen

  € 662,00 aan Paardensportvereniging Ysselsteyn

  € 518,00 aan Bond van Wapenbroeders

  € 402,00 aan St. de Meulebéék

  € 402,00 aan SV Oostrum Veteranen

  € 234,00 aan Briensveld Uitvaartverzorging
   
 • Niet in behandeling nemen van de aanvraag van St. Truckrun Horst
pdf Bijlagen (PDF, 387.69 KB)