Collegebesluiten 19 april 2022

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

6. Noodopvang asielzoekers

pdf Bijlagen besluit 6 Noodopvang asielzoekers (PDF, 256.13 KB)

 

7. Stg. Centrum voor Ouderen 'De Kemphaan' aanvraag incidentele subsidie a.g.v. corona maatregelen

pdf Bijlagen besluit 7 Stg. Centrum voor Ouderen 'De Kemphaan' aanvraag incidentele subsidie a.g.v. corona maatregelen (PDF, 322.94 KB)

 

8. Jaarrekening 2021 en begroting 2023 werkvoorzieningschap Noord-Limburg West

pdf Bijlagen besluit 8 Jaarrekening 2021 en begroting 2023 werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (PDF, 1.47 MB)

 

9. Jaarverslag 2021 en begroting 2023 MGR Sociaal Domein Limburg-Noord

pdf Bijlagen besluit 9 Jaarverslag 2021 en begroting 2023 MGR Sociaal Domein Limburg-Noord (PDF, 4.14 MB)

 

10. Raadsvoorstel Aanvullend budget MFC De Linde Oirlo

pdf Bijlagen besluit 10 Raadsvoorstel Aanvullend budget MFC De Linde Oirlo (PDF, 1.48 MB)

 

11. Zienswijze Omnibuzz gewijzigde begroting 2022-1, concept begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024 – 2026 en jaarverslag 2021

pdf Bijlagen besluit 11 Zienswijze Omnibuzz gewijzigde begroting 2022-1, concept begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024 – 2026 en jaarverslag 2021 (PDF, 51.28 MB)

 

13. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning zonnepark Venrays Broek

pdf Bijlagen besluit 13 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning zonnepark Venrays Broek (PDF, 93.28 MB)