Collegebesluiten 19 april 2021

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

4. Vierde impactanalyse en vervolgaanpak Covid-19

pdf Bijlagen besluit 4 vierde impactanalyse en vervolgaanpak Covid-19 (PDF, 2.57 MB)

 

5. Beantwoording art. 38 vraag VVD Venray Veiligheid en toegankelijkheid singels voor wandelaars

pdf Bijlagen besluit 5 beantwoording art. 38 vraag VVD Venray Veiligheid en toegankelijkheid singels voor wandelaars (PDF, 634.6 KB)

 

6. Beantwoording vragen VVD-fractie (art. 38 Reglement van Orde) betreffende papiercontainer Hubenhof

pdf Bijlagen besluit 6 beantwoording vragen VVD-fractie betreffende papiercontainer Hubenhof (PDF, 663.49 KB)

 

7. Vaststellen uitvoeringsprogramma Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2020-2024

pdf Bijlagen besluit 7 vaststellen uitvoeringsprogramma Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2020-2024 (PDF, 587 KB)

 

8. Raadsinformatiebrief voortgang programma Via Venray

pdf Bijlagen besluit 8 raadsinformatiebrief voortgang programma Via Venray (PDF, 337.43 KB)

 

9. Wob verzoek windpark

pdf Bijlagen besluit 9 Wob verzoek windpark (PDF, 5.47 MB)

 

10. Verkoop strook grond aan Keizersveld te Venray

pdf Bijlagen besluit 10 verkoop strook grond aan Keizersveld te Venray (PDF, 396.69 KB)

 

11. Beantwoording vragen art. 38 Rvo inzake heropenen buitenterrassen

pdf Bijlagen besluit 11 beantwoording vragen art. 38 Rvo inzake heropenen buitenterrassen (PDF, 545.79 KB)