Collegebesluiten 18 oktober 2022

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

4. Raadsinformatiebrief septembercirculaire 2022 gemeentefonds en geactualiseerd Meerjarenperspectief

5. Verlengen bestuursovereenkomst opvanglocatie asielzoekers aan de Voorde 30 te Oostrum

8. Opdracht evaluatie en herijking De volgende stap in de aanpak van armoede 2020-2022

11. Raadsinformatiebrief resultaten Saneringsregeling Varkenshouderij gemeente Venray