Collegebesluiten 18 mei 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

4. Jaarverslag en jaarrekening 2019

pdf Bijlagen besluit 4 jaarverslag en jaarrekening 2019 (PDF, 4.95 MB)

 

5. Behandeling Kadernota 2021 inclusief 1e bijstellingen 2020

pdf Bijlagen besluit 5 behandeling Kadernota 2021 (PDF, 2.09 MB)

 

7. Algemene Subsidie Verordening 2020

pdf Bijlagen besluit 7 algemene Subsidie Verordening 2020 (PDF, 956.34 KB)

 

8. Mandaatbesluit uitvoering Wvggz

pdf Bijlagen besluit 8 mandaatbesluit uitvoering Wvggz (PDF, 530.48 KB)

 

10. RIB Transport schaarste Enexis en consequenties voor de energietransitie

pdf Bijlagen besluit 10 RIB Transport schaarste Enexis en consequenties voor de energietransitie (PDF, 312.36 KB)

 

11. Vaststelling bestemmingsplan ‘Overloonseweg 95b Venray’ (NL.IMRO.0984.BP18014-va01)

pdf Bijlagen besluit 11 vaststelling bestemmingsplan Overloonseweg 95b Venray (PDF, 753.86 KB)

 

12. Beantwoording artikel 38-vragen CDA

pdf Bijlagen besluit 12 beantwoording artikel 38-vragen CDA (PDF, 329.08 KB)