Collegebesluiten 18 juni 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

4. Aanwijzen bestuursleden werkvoorzieningsschap

Noord-Limburg West

Akkoord met:

 • Aan te wijzen uit het college wethouder A. Thielen als lid van het dagelijks en algemeen bestuur;
 • Aan te wijzen uit het college de wethouders J. Loonen en M. van der Putten als lid van het algemeen bestuur.
pdf Bijlagen (PDF, 1008.38 KB)
 

6. Samenwerkingsconvenant procesafspraken MFC door en voor Wanssum 

Akkoord met:

 • In te stemmen met bijgevoegd samenwerkingsconvenant tussen de stichtingen Gemeenschapshuis De Zandhoek, De Meulebèèk, Scholengroep Dynamiek, Dorpsraad Wanssum, de werkgroep Meulebèèk Actief en de gemeente Venray.
 • Aan de burgemeester: machtigen van wethouder Thielen om het convenant namens de gemeente te ondertekenen.

  pdf Bijlagen (PDF, 4.32 MB)
   

7. Vaststelling subsidie gezinscoaches Synthese 2017

Akkoord met:

 • Kennis te nemen van de evaluatie gezinscoaches en jaarrekening 2017 van Synthese;
 • De subsidie aan Synthese van €701.855 voor de gezinscoaches 2017 vast te stellen.

  pdf Bijlagen (PDF, 1.36 MB)
   

9. Vaststelling subsidie Odapark 2017

Akkoord met:

 • Kennisnemen van het jaarverslag en jaarrekening 2017 van het Odapark
 • De periodieke subsidie aan Odapark voor 2017 op € 59.277,00 vaststellen

  pdf Bijlagen (PDF, 8.64 MB)
   

10. Vaststelling subsidie Synthese 2017

Akkoord met:

 • Kennisnemen van het jaarverslag en jaarrekening 2017 van Synthese
 • De subsidie aan Synthese voor het jaar 2017 op € 975.587 vaststellen

pdf Bijlagen (PDF, 206.63 KB)
 

11. Aanwijzing toezichthouders BRP inzake Wet Basisregistratie Personen

Akkoord met:

De volgende personen aan te wijzen als toezichthouder volgens de Wet Basisregistratie Personen:

 • Linda Paulina Verlijsdonk, geboren 28 juli 1991
 • Finny Limburg, geboren 07 september 1964
 • Barbara Antonia Elisabeth Verschuren-van de Burgt, geboren 08 september 1966
 • Maria Johanna Martina Bos-Litjens, geboren 28 februari 1964
 • Froukje Maria Wilhelmina Jansen, geboren 23 mei 1965


  pdf Bijlagen (PDF, 406.34 KB)
   

12. Raadsinformatiebrief inzake reactie Ministerie op brief herziening stem-en telsysteem bij verkiezingen

Akkoord met:

 • In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde informatiebrief aan de raad.
pdf Bijlagen (PDF, 140.13 KB)