Collegebesluiten 18 januari 2022

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Vaststelling subsidieplafond 2e envelop Investeringsagenda regio Noord-Limburg

pdf Bijlagen besluit 3 Vaststelling subsidieplafond 2e envelop Investeringsagenda regio Noord-Limburg (PDF, 232.38 KB)

 

4. Aanwijzing toezichthouder flying squad

pdf Bijlagen besluit 4 Aanwijzing toezichthouder flying squad (PDF, 6.5 MB)

 

5. Beleidsregel Hulp bij Huishouden

pdf Bijlagen besluit 5 Beleidsregel Hulp bij Huishouden (PDF, 392.25 KB)

 

6. Eindrapportage Taskforce sociaal domein

pdf Bijlagen besluit 6 Eindrapportage Taskforce sociaal domein (PDF, 3.45 MB)

 

7. Subsidie Slachtofferhulp Nederland

pdf Bijlagen besluit 7 Subsidie Slachtofferhulp Nederland (PDF, 19.89 MB)

 

8. Wensen/bedenkingen omtrent oprichting Stichting Risicobeheer (Veiligheidsregio Limburg-Noord)

pdf Bijlagen besluit 8 Wensen/bedenkingen omtrent oprichting Stichting Risicobeheer (Veiligheidsregio Limburg-Noord) (PDF, 3.45 MB)

 

10. Kwartaalrapportage Q3 2021 BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

pdf Bijlagen besluit 10 Kwartaalrapportage Q3 2021 BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (PDF, 5.19 MB)