Collegebesluiten 17 september 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

1. Behandeling programmabegroting 2021-2024

pdf Bijlagen besluit 1 behandeling programmabegroting 2021-2024 (PDF, 5.44 MB)

 

2. Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten perceel tussen Keizersveld 12-14 Venray

pdf Bijlagen besluit 2 tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten perceel tussen Keizersveld 12-14 Venray (PDF, 13.31 MB)