Collegebesluiten 17 mei 2022

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Jaarverslag en jaarrekening 2021

pdf Bijlagen besluit 3 Jaarverslag en jaarrekening 2021 (PDF, 4.89 MB)

 

4. Kadernota 2023 inclusief 1e bijstellingen 2022

pdf Bijlagen besluit 4 Kadernota 2023 inclusief 1e bijstellingen 2022 (PDF, 1.59 MB)

 

5. Raadsinformatiebrief maartbrief gemeentefonds en andere actualiteiten

pdf Bijlagen besluit 5 Raadsinformatiebrief maartbrief gemeentefonds en andere actualiteiten (PDF, 350.87 KB)

 

6. Covid-19 eindrapportage ‘Venray veert op’

pdf Bijlagen besluit 6 Covid-19 eindrapportage ‘Venray veert op’ (PDF, 1.49 MB)

 

7. Normenkader 2022

pdf Bijlagen besluit 7 Normenkader 2022 (PDF, 516.25 KB)

 

8. Werken in de toekomst

pdf Bijlagen besluit 8 Werken in de toekomst (PDF, 644 KB)

 

9. Aanbiedingsbrief Defensie naar aanleiding van de opgestelde Reactienota namens de gemeenten uit de regio’s Noord-Limburg en Noord-Brabant Oost

pdf Bijlagen besluit 9 Aanbiedingsbrief Defensie naar aanleiding van de opgestelde Reactienota namens de gemeenten uit de regio’s Noord-Limburg en Noord-Brabant Oost (PDF, 972.01 KB)

 

11. Aanpassing verordening afvalstoffenheffing 2022

pdf Bijlagen besluit 11 Aanpassing verordening afvalstoffenheffing 2022 (PDF, 848.67 KB)

 

12. Raadsmonitor sociaal domein 2021

pdf Bijlagen besluit 12 Raadsmonitor sociaal domein 2021 (PDF, 1.43 MB)

 

13. Recentralisatie Raayland College

pdf Bijlagen besluit 13 Recentralisatie Raayland College (PDF, 1.14 MB)

 

14. Ambitiedocument Inclusief Onderwijs

pdf Bijlagen besluit 14 Ambitiedocument Inclusief Onderwijs (PDF, 380.66 KB)

 

15. Vervangende nieuwbouw SBO Focus en SO Spectrum

pdf Bijlagen besluit 15 Vervangende nieuwbouw SBO Focus en SO Spectrum (PDF, 1.13 MB)

 

16. Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en jaarverantwoording 2021 VRLN

pdf Bijlagen besluit 16 Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en jaarverantwoording 2021 VRLN (PDF, 3.86 MB)

 

17. Anterieure overeenkomst herontwikkeling pand Markstraat Kapelaanspad

pdf Bijlagen besluit 17 Anterieure overeenkomst herontwikkeling pand Markstraat Kapelaanspad (PDF, 604.25 KB)

 

18. Bestemmingsplan Laagheidseweg 15c en 17 Venray

pdf Bijlagen besluit 18 Bestemmingsplan Laagheidseweg 15c en 17 Venray (PDF, 18.54 MB)

 

19. Ontwikkelings- overeenkomst De Linde Oirlo

pdf Bijlagen besluit 19 Ontwikkelings- overeenkomst De Linde Oirlo (PDF, 18.6 MB)

 

20. Ontwerpwijzigingsplan Enge Steeg 6 Leunen

pdf Bijlagen besluit 20 Ontwerpwijzigingsplan Enge Steeg 6 Leunen (PDF, 21.85 MB)

 

21. Toekomst bedrijventerreinen Venray

pdf Bijlagen besluit 21 Toekomst bedrijventerreinen Venray (PDF, 3.47 MB)

 

22. Beantwoording artikel 38-vragen D66 over de huisvesting van arbeidsmigranten op camping De Zwaluw

pdf Bijlagen besluit 22 Beantwoording artikel 38-vragen D66 over de huisvesting van arbeidsmigranten op camping De Zwaluw (PDF, 941.54 KB)

 

23. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen rijbak Veldstraat 23 Merselo

pdf Bijlagen besluit 23 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen rijbak Veldstraat 23 Merselo (PDF, 14.82 MB)