Collegebesluiten 17 mei 2021

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Behandeling Kadernota 2022 inclusief 1e bijstellingen 2021

pdf Bijlagen besluit 3 behandeling Kadernota 2022 inclusief 1e bijstellingen 2021 (PDF, 1.57 MB)

 

4. Afronden haalbaarheidsonderzoek Windpark Venray

pdf Bijlagen besluit 4 afronden haalbaarheidsonderzoek Windpark Venray (PDF, 15.99 MB)

 

5. Contouren samenwerkingsovereenkomst verplaatsing Ziekenhuisvoorziening VieCuri

pdf Bijlagen besluit 5 contouren samenwerkingsovereenkomst verplaatsing Ziekenhuisvoorziening VieCuri (PDF, 9.14 MB)

 

6. Jaarverantwoording 2020 en begroting 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord

pdf Bijlagen besluit 6 jaarverantwoording 2020 en begroting 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord (PDF, 1.62 MB)

 

7. Atelier Jerusalem subsidievaststelling 2019 en subsidieverlening 2021

pdf Bijlagen besluit 7 atelier Jerusalem subsidievaststelling 2019 en subsidieverlening 2021 (PDF, 1.81 MB)

 

8. Stichting Match voor vrijwilligers subsidievaststelling 2019 en subsidieverlening 2021

pdf Bijlagen besluit 8 stichting Match voor vrijwilligers subsidievaststelling 2019 en subsidieverlening 2021 (PDF, 3.33 MB)


9. Subsidie Maatschappelijke stage Raayland College 2021-2022

pdf Bijlagen besluit 9 subsidie Maatschappelijke stage Raayland College 2021-2022 (PDF, 345.04 KB)

 

10. Zienswijze Omnibuzz gewijzigde begroting 2021-1, concept begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023 – 2025 en jaarverslag 2020

pdf Bijlagen besluit 10 zienswijze Omnibuzz gewijzigde begroting 2021-1, concept begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023 – 2025 en jaarverslag 2020 (PDF, 8.99 MB)

 

13. Ontwerp Omgevingsvisie Venray (NL.IMRO.0984.STV21001-on01) en Omgevingseffectrapport (OER)

pdf Bijlagen besluit 13 ontwerp Omgevingsvisie Venray en Omgevingseffectrapport (PDF, 15.84 MB)

 

14. Vaststelling bestemmingsplan Woningbouw Leunen Zuid (NL.IMRO.0984.BP20023-va01)

pdf Bijlagen besluit 14 vaststelling bestemmingsplan Woningbouw Leunen Zuid (PDF, 50.19 MB)

 

15. Vaststelling bestemmingsplan ‘Bontekoestraat Venray’

pdf Bijlagen besluit 15 vaststelling bestemmingsplan Bontekoestraat Venray (PDF, 24.67 MB)

 

16. Proces Transitie Visie warmte

pdf Bijlagen besluit 16 proces Transitie Visie warmte (PDF, 1.24 MB)


17. Zonnepark Wusterveld

pdf Bijlagen besluit 17 Zonnepark Wusterveld - deel 1 (PDF, 49.37 MB)

 

pdf Bijlagen besluit 17 Zonnepark Wusterveld - deel 2 (PDF, 38.25 MB)