Collegebesluiten 17 juni 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2018

Akkoord met:

  • Vaststellen van het jaarverslag toezicht en handhaving van de kinderopvang in 2018.
  • Het verslag ter kennisname doorzenden aan de gemeenteraad en daarna aan de Inspectie van het Onderwijs.
pdf Bijlagen (PDF, 182 KB)

 

4. Ontwerpbestemmingsplan ‘Laagheidseweg 15 Venray'.

Akkoord met:

  • Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan ‘Laagheidseweg 15 Venray’ (NL.IMRO.0984.BP19002-on01).
  • In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Laagheidseweg 15 Venray’ (NL.IMRO.0984.BP19002-on01) en het in procedure brengen daarvan.
pdf Bijlagen (PDF, 13.72 MB)

 

5. Ontwerpbestemmingsplan ‘Beekweg 44 Venray’.

Akkoord met:

  • Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan ‘Beekweg 44 Venray’ (NL.IMRO.0984.BP18009-on01).
  • In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Beekweg 44 Venray’ (NL.IMRO.0984.BP18009-on01) en het in procedure brengen daarvan.
pdf Bijlagen (PDF, 23.64 MB)

 

7. RIB inzake de voortgang van de afbouw van vakantiepark Roekenbosch

Akkoord met:

  • Instemmen met bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief (bijlage 1) en deze toezenden aan de gemeenteraad.
pdf Bijlagen (PDF, 160.1 KB)

 

8. RIB inzake rapportages MKB inzet Venray ten behoeve daarvan

Akkoord met:

  • Instemmen met bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief en deze toezenden aan de gemeenteraad.

Bijlagen volgen.