Collegebesluiten 17 februari 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Omgevingsvisie Venray deel 1

pdf Bijlagen besluit 3 omgevingsvisie (PDF, 1.06 MB)

 

4. Reglement Regionale geschillencommissie

pdf Bijlagen besluit 4 reglement (PDF, 228.84 KB)

 

5. Ontslag voorzitter Commissie bezwaarschriften

pdf Bijlagen besluit 5 ontslag voorzitter Commissie bezwaarschriften (PDF, 164.87 KB)

 

6. Jaarverantwoording Laco - 2019

pdf Bijlagen besluit 6 jaarverantwoording Laco (PDF, 187.56 KB)

 

7. Pilot BSO+

pdf Bijlagen besluit 7 pilot BSO (PDF, 693.53 KB)

 

8. Scenario’s voormalig AH-pand en pand Merseloseweg

pdf Bijlagen besluit 8 scenario's panden (PDF, 21.59 MB)

 

9. Start participatienetwerk Venray

pdf Bijlagen besluit 9 start participatienetwerk (PDF, 624.47 KB)

 

10. Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 en Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord

pdf Bijlagen besluit 10 nota bodembeheer (PDF, 65.05 MB)

 

11. Overeenkomst Exploitatie Wanssumseweg 12 Geijsteren

pdf Bijlagen besluit 11 overeenkomst exploitatie (PDF, 471.91 KB)

 

12. Ontwerpbestemmingsplan Wanssumseweg 12 Geijsteren

pdf Bijlagen besluit 12 ontwerpbestemmingsplan (PDF, 2.3 MB)

 

13. Discussienota supermarkten

pdf Bijlagen besluit 13 discussienota supermarkten (PDF, 1.84 MB)

 

14. Vaststelling wijzigingsplan Kempkensberg 36 Ysselsteyn

pdf Bijlagen besluit 14 vaststelling wijzigingsplan (PDF, 7.56 MB)

 

15. Vaststelling bestemmingsplan Tunnelweg 7 Castenray

pdf Bijlagen besluit 15 vaststelling bestemmingsplan (PDF, 1.48 MB)

 

17. Volmacht schulddienstverlening ABN-AMRO

pdf Bijlagen besluit 17 volmacht schulddienstverlening (PDF, 177.56 KB)

 

18. Zonnepark Smakt

pdf Bijlagen besluit 18 zonnepark Smakt (PDF, 53.11 MB)