Collegebesluiten 16 maart 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

5. RIB inzake de voortgang van de voorgenomen hernieuwde ingebruikname vliegbasis De Peel

pdf Bijlagen besluit 5 vliegbasis De Peel (PDF, 280.35 KB)

 

6. Verzoek op zoek te gaan naar opvanglocaties asielzoekers

pdf Bijlagen besluit 6 opvanglocaties (PDF, 191.57 KB)

 

7. Uitbreiden formatie team C&V met een Beheerder Gegevens Openbare Ruimte

pdf Bijlagen besluit 7 uitbreiden formatie (PDF, 238.54 KB)

 

8. Beleidsregels terug- en invordering PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 gemeente Venray

pdf Bijlagen besluit 8 beleidsregels terug- en invordering (PDF, 847.15 KB)

 

9. Evaluatie Buurtcirkel

pdf Bijlagen besluit 9 evaluatie buurtcirkel (PDF, 348.13 KB)

 

10. Jaarverslag leerplicht/RMC 2018-2019

pdf Bijlagen besluit 10 jaarverslag leerplicht (PDF, 4.27 MB)

 

12. Verlenging raamovereenkomst Otolift Trapliften B.V.

pdf Bijlagen besluit 12 verlenging raamovereenkomst (PDF, 17.89 MB)

 

13. Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) Omgevingsvisie Venray

pdf Bijlagen besluit 13 notitie Omgevingsvisie Venray (PDF, 7.68 MB)

 

18. Besluit op het verzoek om handhavend optreden op het perceel Veldstraat 21 te Merselo in verband met overlast en strijdig gebruik van het perceel

pdf Bijlagen besluit 18 besluit op verzoek om handhavend optreden (PDF, 297.4 KB)