Collegebesluiten 14 september 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

4. Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2019


pdf Bijlagen besluit 4 Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2019 (PDF, 337.08 KB)

 

5. Aanpassen openbare ruimte Stationsweg

pdf Bijlagen besluit 5 aanpassen openbare ruimte Stationsweg (PDF, 767.61 KB)

 

7. Vaststelling subsidie Odapark 2019

pdf Bijlagen besluit 7 vaststelling subsidie Odapark 2019 (PDF, 4.38 MB)

 

8. Zienswijze Omnibuzz deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO)

pdf Bijlagen besluit 8 zienswijze Omnibuzz deelname WSGO (PDF, 4.03 MB)

 

9. Beroep op verjaring

pdf Bijlagen besluit 9 beroep op verjaring (PDF, 137.14 KB)

 

10. Raadsinformatiebrief bedrijventerrein de Spurkt

pdf Bijlagen besluit 10 raadsinformatiebrief bedrijventerrein de Spurkt (PDF, 285.84 KB)

 

11. Versterking eigen vermogen Enexis Holding NV

pdf Bijlagen besluit 11 versterking eigen vermogen Enexis Holding NV (PDF, 3.13 MB)

 

12. Evaluatie Stimuleringsregeling Centrumvisie

pdf Bijlagen besluit 12 evaluatie Stimuleringsregeling Centrumvisie (PDF, 2.38 MB)

 

14. Stand van zaken aanvraag zonnepark Kronos

pdf Bijlagen besluit 14 stand van zaken aanvraag zonnepark Kronos (PDF, 192.28 KB)