Collegebesluiten 14 maart 2023

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van twee weken geleden voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.