Collegebesluiten 14 december 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Rapportage horizontaal toezicht archief- en informatiebeheer gemeente Venray (KPI-verslag) over de periode 2018-2019

pdf Bijlagen besluit 3 rapportage horizontaal toezicht archief- en informatiebeheer gemeente Venray 2018-2019 (PDF, 365.16 KB)

 

5. Maatschappelijke steunregeling corona

pdf Bijlagen besluit 5 maatschappelijke steunregeling corona (PDF, 173.47 KB)

 

6. Ontwikkeling Recreatieve poort Loobeekdal / Weverslose Schans

pdf Bijlagen besluit 6 ontwikkeling Recreatieve poort Loobeekdal / Weverslose Schans (PDF, 7.53 MB)

 

10. Deelname aan de werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)

pdf Bijlagen besluit 10 deelname aan de werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (PDF, 3.28 MB)

 

12. Peuter- en VVE monitor 2019-2020

pdf Bijlagen besluit 12 peuter- en VVE monitor 2019-2020 (PDF, 2.67 MB)

 

13. Subsidie Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden- Limburg 2021

pdf Bijlagen besluit 13 subsidie Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden- Limburg 2021 (PDF, 1.4 MB)

 

14. Subsidievaststelling MAS 2019

pdf Bijlagen besluit 14 subsidievaststelling MAS 2019 (PDF, 1.45 MB)

 

15. Subsidies kindregelingen: vaststelling 2019 en verlening 2021

pdf Adviesnota besluit 15 subsidies kindregelingen: vaststelling 2019 en verlening 2021 (PDF, 199.69 KB)

 

16. Suppletie-uitkering opsporen en ruimen niet gesprongen explosieven 2020

pdf Bijlagen besluit 16 suppletie-uitkering opsporen en ruimen niet gesprongen explosieven 2020 (PDF, 477.82 KB)

 

17. Anterieure overeenkomst Veulenseweg ongenummerd Scheiweg 23 - Horsterweg 8 Leunen

pdf Adviesnota besluit 17 anterieure overeenkomst Veulenseweg ongenummerd Scheiweg 23 - Horsterweg 8 Leunen (PDF, 244.69 KB)

 

18. Ontwerpbestemmingsplan Veulenseweg ongenummerd Scheiweg 23 - Horsterweg 8 Leunen

pdf Bijlagen besluit 18 ontwerpbestemmingsplan Veulenseweg ongenummerd Scheiweg 23 - Horsterweg 8 Leunen (PDF, 9.31 MB)

 

20. Vaststellingsovereenkomst De Blakt

pdf Adviesnota besluit 20 vaststellingsovereenkomst De Blakt (PDF, 245.71 KB)

 

21. Ontwerpwijzigingsplan Blitterswijckseweg 12 Wanssum

pdf Bijlagen besluit 21 ontwerpwijzigingsplan Blitterswijckseweg 12 Wanssum (PDF, 1.87 MB)

 

22. Ontwerpwijzigingsplan Vosseven 5a Wanssum (NL.IMRO.984.WBP20005-on01)

pdf Bijlagen besluit 22 ontwerpwijzigingsplan Vosseven 5a Wanssum (NL.IMRO.984.WBP20005-on01) (PDF, 5.24 MB)

 

23. Vaststellingsovereenkomst grondbedrijf

pdf Adviesnota besluit 23 vaststellingsovereenkomst grondbedrijf (PDF, 145.51 KB)

 

24. Verkoop grond

pdf Bijlagen besluit 24 verkoop grond (PDF, 321.4 KB)

 

25. Ontwerpbestemmingsplan ‘Deurneseweg 91 en Ringweg 2’

pdf Bijlagen besluit 25 ontwerpbestemmingsplan ‘Deurneseweg 91 en Ringweg 2’ (PDF, 38.54 MB)

 

26. Grondprijzen 2021

pdf Bijlagen besluit 26 grondprijzen 2021 (PDF, 417.11 KB)

 

27. Monitoring beschikking Stedelijke Ontwikkeling provincie Limburg

pdf Bijlagen besluit 27 monitoring beschikking Stedelijke Ontwikkeling provincie Limburg (PDF, 770.12 KB)

 

28. Spoorwegovergang Witte Vennenweg

pdf Bijlagen besluit 28 spoorwegovergang Witte Vennenweg (PDF, 1.12 MB)

 

30. Evenementensubsidie verlening 1e tender 2021

pdf Bijlagen besluit 30 evenementensubsidie verlening 1e tender 2021 (PDF, 371.61 KB)

 

31. Aanwijzing collectieve festiviteiten én ontheffingsperioden voor stoken op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor 2021

pdf Bijlagen besluit 31 aanwijzing collectieve festiviteiten én ontheffingsperioden voor stoken op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor 2021 (PDF, 332.25 KB)