Collegebesluiten 14 april 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

5. RIB inzake temporiseren voorbereidende fase Windpark Venray in verband met Covid-19

pdf Bijlagen besluit 5 temporiseren voorbereidende fase Windpark Venray (PDF, 226.47 KB)

 

6. Aanwijzing toezichthouder

pdf Bijlagen besluit 6 aanwijzing toezichthouder (PDF, 217.56 KB)

 

9. Zienswijze Omnibuzz gewijzigde begroting 2020, concept begroting 2021 & meerjarenperspectief 2022 – 2024 en jaarverslag 2019

pdf Bijlagen besluit 9 Omnibuzz (PDF, 48.35 MB)

 

10. Ontwerpbestemmingsplan ‘Kempkensberg 50 Ysselsteyn’

pdf Bijlagen besluit 10 ontwerpbestemmingsplan Kempkensberg 50 (PDF, 51.61 MB)

 

12. Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning bedrijf aan huis Geijsterseweg 24 Oostrum

pdf Bijlagen besluit 12 beslissing op bezwaar Geijsterseweg 24 (PDF, 177.6 KB)