Collegebesluiten 13 december 2022

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

10. Raadsinformatiebrief resultaten ‘Beleidsevaluatie buitengebied gemeente Venray’

15. Benoeming leden Adviesbureau Omgevingskwaliteit / Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit