Collegebesluiten 12 oktober 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Covid-19 - Tweede Impact-rapportage Covid-19

pdf Bijlagen besluit 3 tweede Impact-rapportage Covid-19 (PDF, 1.64 MB)

 

4. Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming

pdf Adviesnota besluit 4 aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming (PDF, 96.74 KB)

 

5. Volmacht en machtiging gemeente Peel en Maas t.b.v. gezamenlijke Europese aanbesteding brandverzekering

pdf Bijlagen besluit 5 volmacht en machtiging gemeente Peel en Maas t.b.v. gezamenlijke Europese aanbesteding brandverzekering (PDF, 229.22 KB)

 

6. Zienswijzen ontwerp-provinciale Omgevingsvisie Limburg

pdf Bijlagen besluit 6 zienswijzen ontwerp-provinciale Omgevingsvisie Limburg (PDF, 404.39 KB)

 

7. Reconstructie Leunseweg en rotonde Zuidsingel Venray

pdf Bijlagen besluit 7 reconstructie Leunseweg en rotonde Zuidsingel Venray (PDF, 340.02 KB)

 

10. Artikel 38 vragen politiecapaciteit

pdf Bijlagen besluit 10 artikel 38 vragen politiecapaciteit (PDF, 1.17 MB)

 

11. Anterieure overeenkomst Kievitsweg te Ysselsteyn

pdf Bijlagen besluit 11 anterieure overeenkomst Kievitsweg te Ysselsteyn (PDF, 480.92 KB)

 

12. Ontwerpbestemmingsplan ‘Kievitsweg Ysselsteyn’

pdf Bijlagen besluit 12 ontwerpbestemmingsplan ‘Kievitsweg Ysselsteyn’ (PDF, 33.63 MB)

 

13. Verkeersontsluiting cluster IV

pdf Bijlagen besluit 13 verkeersontsluiting cluster IV (PDF, 842.03 KB)

 

14. Innemen van achtervangpositie t.b.v. Wonen Limburg

pdf Bijlagen besluit 14 innemen van achtervangpositie t.b.v. Wonen Limburg (PDF, 310.51 KB)

 

15. Ontwerpbestemmingsplan ‘Rietweg 16-26 Castenray’

pdf Bijlagen besluit 15 ontwerpbestemmingsplan ‘Rietweg 16-26 Castenray’ (PDF, 4.38 MB)