Collegebesluiten 12 augustus 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

1. Beantwoording vragen art. 38 Rvo inzake lachgas

Akkoord met:

  • De vragen van VVD-fractielid Harrie van Oosterhout inzake de lachgaswinkel te beantwoorden
pdf Bijlagen (PDF, 171.72 KB)