Collegebesluiten 12 april 2022

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Archiveren mailboxen van bestuurders

pdf Bijlagen besluit 3 Archiveren mailboxen van bestuurders (PDF, 660.79 KB)

 

5. B&W adviesnota afwijking algemene regel grondbeleid 2016 t.b.v. burgerinitiatieven

pdf Bijlagen besluit 5 B&W adviesnota afwijking algemene regel grondbeleid 2016 t.b.v. burgerinitiatieven (PDF, 525.64 KB)

 

9. Intrekken hoger beroep omgevingsvergunning huisvesten arbeidsmigranten nabij de Henri Dunantstraat in Oostrum

pdf Bijlagen besluit 9 Intrekken hoger beroep omgevingsvergunning huisvesten arbeidsmigranten nabij de Henri Dunantstraat in Oostrum (PDF, 224.78 KB)

 

11. Bestuursovereenkomst vestiging tijdelijke opvanglocatie asielzoekers aan de Voorde 30 te Oostrum

pdf Bijlagen besluit 11 Bestuursovereenkomst vestiging tijdelijke opvanglocatie asielzoekers aan de Voorde 30 te Oostrum (PDF, 184.22 KB)