Collegebesluiten 12 april 2021

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Coalitiepact gezonde school in verbinding met de wijk Brukske

pdf Bijlagen besluit 3 coalitiepact gezonde school in verbinding met de wijk Brukske (PDF, 1.14 MB)

 

4. Raadsinformatiebrief voortgang voorbereidende fase Windpark Venray

pdf Bijlagen besluit 4 raadsinformatiebrief voortgang voorbereidende fase Windpark Venray (PDF, 229.71 KB)

 

6. Ontwerpbestemmingsplan Keizersveld 26 Venray

pdf Bijlagen besluit 6 ontwerpbestemmingsplan Keizersveld 26 Venray (PDF, 38.56 MB)

 

7. Vaststelling bestemmingsplan ‘Janslust 11 Heide’

pdf Bijlagen besluit 7 vaststelling bestemmingsplan ‘Janslust 11 Heide’ (PDF, 12.89 MB)