Collegebesluiten 11 mei 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

7. RIB inzake de kwartaalrapportage Q1 2020 BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Bijlagen volgen

 

8. Aanwijzing toezichthouder

pdf Bijlagen besluit 8 aanwijzing toezichthouder (PDF, 223.43 KB)

 

9. Raadsinformatiebrief visie Vlakwater

pdf Bijlagen besluit 9 raadsinformatiebrief visie Vlakwater (PDF, 193.82 KB)

 

11. Aankoop St. Anna-kapel

pdf Bijlagen besluit 11 aankoop St. Anna-kapel (PDF, 5.69 MB)

 

12. Intrekken besluit subsidie Stimuleringsregeling Centrumvisie

pdf Bijlagen besluit 12 intrekken besluit subsidie Stimuleringsregeling Centrumvisie (PDF, 280.6 KB)

 

13. Overeenkomst Exploitatie Kempkensberg 1b Ysselsteyn

pdf Bijlagen besluit 13 overeenkomst Exploitatie Kempkensberg 1b Ysselsteyn (PDF, 302.29 KB)

 

14. Ontwerpwijzigingsplan Kempkensberg 1b Ysselsteyn

pdf Bijlagen besluit 14 ontwerpwijzigingsplan Kempkensberg 1b Ysselsteyn (PDF, 2.87 MB)

 

15. Beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving in de fysieke leefomgeving

pdf Bijlagen besluit 15 Beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving (PDF, 1.27 MB)

 

16. Raadsinformatiebrief Ontwikkelingen RUD Limburg Noord

pdf Bijlagen besluit 16 RIB ontwikkelingen RUD Limburg Noord (PDF, 2.77 MB)