Collegebesluiten 11 maart 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

5. Visie bibliotheekwerk Venray

Akkoord met:

 • In te stemmen met de visie op het bibliotheekwerk
 • Kennis te nemen van de analyse toekomstbestendigheid BiblioNu en de opdracht aan BiblioNu om een herstelplan op te leveren.
 • Bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit aan de raad voor te leggen.
pdf Bijlagen (PDF, 1.36 MB)

 

7. Activeringstraject Ik in de wijk van Menzsamen

Akkoord met:

 • in te stemmen met een 1-jarige pilot activeringstraject richting vrijwilligerswerk en hiervoor maximaal € 1.367,63 per deelnemer voor maximaal 24 deelnemers verstrekken
pdf Bijlagen (PDF, 650.74 KB)

 

8. Accountmanager bedrijven met specialisatie buitengebied

Akkoord met:

 • Instemmen met het opnemen van 1 Fte formatie-uitbreiding accountmanager bedrijven (schaal 10a) in de MUIP 2020.
 • Onder voorwaarde van instemming met adviespunt 1: Instemmen met de invulling van de vacature accountmanager bedrijven met de specialisatie buitengebied.
pdf Bijlagen (PDF, 172.79 KB)

 

9. RIB inzake de kwartaalrapportage Q4 2018 BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.

Akkoord met:

 • Kennis nemen van de kwartaalrapportage Q4 2018 van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (bijlage 2).
 • Instemmen met bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief (bijlage 1) en deze samen met de kwartaalrapportage vertrouwelijk toezenden aan de gemeenteraad.
pdf Bijlagen (PDF, 201.89 KB)

 

11. Verkoop locatie voormalige school Castenray

Akkoord met:

 • Definitief in te stemmen met de overdracht van het voormalige schoolgebouw in Castenray, inclusief ondergrond conform verkooptekening met nummer 201807304.
pdf Bijlagen (PDF, 481.78 KB)

 

12. Realisatieovereenkomst met Provincie Limburg inzake N270

Akkoord met:

 • Instemmen met het aangaan van de Realisatieovereenkomst met de Provincie Limburg inzake het project 'Herinrichting N270 Via Venray Fase 1';
 • Aan de burgemeester: Volmacht geven aan wethouders Carla Brugman en Jan Loonen om de overeenkomst te ondertekenen.
pdf Bijlagen (PDF, 86.76 KB)

 

14. Aanwijzen leden gemeentelijk stembureau centrale telling

Akkoord met:

 • de leden voor het gemeentelijk stembureau voor de centrale tellingen op 21 maart en 27 mei 2019 in te stellen;
 • sporthal ‘De Wetteling’ aan te wijzen als locatie voor de centrale tellingen op 21 maart en 27 mei 2019.
pdf Bijlagen (PDF, 281.86 KB)

 

16. Raadsinformatiebrief relevante ontwikkelingen luchtkwaliteit

Akkoord met:

 • Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief relevante ontwikkelingen luchtkwaliteit.
pdf Bijlagen (PDF, 145.38 KB)