Collegebesluiten 11 juni 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Raadsinformatiebrief Investeringsagenda Regio Noord Limburg

Akkoord met:

  • Bijgaande Raadsinformatiebrief inzake de investeringsagenda van de regio Noord Limburg vaststellen en verzenden naar de gemeenteraad.
pdf Bijlagen (PDF, 171.81 KB)

 

4. Incidenteel subsidie innovatief project Odapark

Akkoord met:

  • Kennis te nemen van het plan van Odapark om een innovatieve app te ontwikkelen voor het toegankelijker maken van Odapark.
  • Voor het ontwikkelen van deze app een incidentele subsidie te verlenen van € 25.000,00 binnen de begroting.
pdf Bijlagen (PDF, 4.45 MB)

 

5. Verkoop woning Lollebeekweg 60 Castenray

Akkoord met:

  • Te verkopen de bestaande woning gelegen aan de Lollebeekweg 60 te Castenray met bijbehorende ondergrond, conform bijgevoegde koopovereenkomst en bijgaand verkoopbesluit.
pdf Bijlagen (PDF, 278.91 KB)