Collegebesluiten 11 juni 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Aanvragen trekkingsrechten starterslening

Akkoord met:

1.Trekkingsrechten aan te vragen bij Gedeputeerde Staten om het saldo op de provinciale rekening bij SVn aan te vullen.
2. De aanvraag formeel bij Gedeputeerde Staten in te dienen met bijgevoegde brief.

pdf Bijlagen (PDF, 375.77 KB)
 

5. Verlenging raamovereenkomst Otolift Trapliften B.V.

Akkoord met:

1. In te stemmen met de verlenging van de raamovereenkomst met Otolift Trapliften B.V.
2. Bijgevoegde verlengingsbrief te ondertekenen.

pdf Bijlagen (PDF, 17.79 MB)

6. Vaststelling beeldkwaliteitsplan Brabander cluster 4

Akkoord met:

Het beeldkwaliteitsplan ”Brabander cluster 4” op grond van het bepaalde in artikel 12 en 12a van de Woningwet als welstandskader vast te stellen

pdf Bijlagen (PDF, 144.73 KB)