Collegebesluiten 11 januari 2022

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

4. Subsidieverordening herstel- en stimuleringsfonds corona

pdf Bijlagen besluit 4 Subsidieverordening herstel- en stimuleringsfonds corona (PDF, 1.03 MB)

 

5. Ontvangen relatiegeschenken college B&W 2021

pdf Adviesnota besluit 5 Ontvangen relatiegeschenken college B&W 2021 (PDF, 308.73 KB)

 

6. Voortgangsrapportages majeure projecten

pdf Bijlagen besluit 6 Voortgangsrapportages majeure projecten (PDF, 3.51 MB)

 

8. Correctie op vastgesteld Besluit Nadere Regels Jeugdhulp 2022

pdf Bijlagen besluit 8 Correctie op vastgesteld Besluit Nadere Regels Jeugdhulp 2022 (PDF, 834.25 KB)

 

9. Inhoudelijke reactie Kaderbrief MGR

pdf Bijlagen besluit 9 Inhoudelijke reactie Kaderbrief MGR (PDF, 777.26 KB)

 

10. Aanvragen Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

pdf Bijlagen besluit 10 Aanvragen Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (PDF, 522.76 KB)

 

11. Noodscenario beschermd wonen en opvang 2022, Mandatering Venlo, Mandatering MGR module 1

pdf Bijlagen besluit 11 Noodscenario beschermd wonen en opvang 2022, Mandatering Venlo, Mandatering MGR module 1 (PDF, 3.83 MB)

 

12. Reactie op het onderzoek Raadpleging Maastricht Aachen Airport, nu en in de Toekomst

Kennisnemen van de aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gerichte reactie van het bestuur Horeca Nederland/Vaals, regiomanager Hiswa/Recron en algemeen directeur Visit Zuid-Limburg, op het onderzoek Raadpleging Maastricht Aachen Airport, Nu en in de Toekomst.

13. Toegang Sociaal Domein

pdf Bijlagen besluit 13 Toegang Sociaal Domein (PDF, 2.68 MB)

 

14. Volmacht en machtiging gemeente Venlo t.b.v. gezamenlijke aanbesteding leerlingenvervoer

pdf Bijlagen besluit 14 Volmacht en machtiging gemeente Venlo t.b.v. gezamenlijke aanbesteding leerlingenvervoer (PDF, 251.95 KB)

 

15. Instemming nevenvestiging VSO De Wijnberg

pdf Bijlagen besluit 15 Instemming nevenvestiging VSO De Wijnberg (PDF, 1.18 MB)

 

16. Visie Vlakwater

pdf Bijlagen besluit 16 Visie Vlakwater (PDF, 5.26 MB)

 

18. Anterieure overeenkomst Spralandweg 3-5 Oostrum

pdf Bijlagen besluit 18 Anterieure overeenkomst Spralandweg 3-5 Oostrum (PDF, 340.29 KB)

 

19. Ontwerpbestemmingsplan Spralandweg 3 en 5 Oostrum (NL.IMRO.0984.BP21016-on01)

pdf Bijlagen besluit 19 Ontwerpbestemmingsplan Spralandweg 3 en 5 Oostrum (NL.IMRO.0984.BP21016-on01) (PDF, 7.52 MB)

 

20. Omgevingsprogramma Wonen ‘Verder bouwen aan de toekomst van Venray’

pdf Bijlagen besluit 20 Omgevingsprogramma Wonen ‘Verder bouwen aan de toekomst van Venray’ (PDF, 910.82 KB)

 

21. Vaststelling bestemmingsplan Veldstraat 21 Merselo (NL.IMRO.0984.BP21005-va01)

pdf Bijlagen besluit 21 Vaststelling bestemmingsplan Veldstraat 21 Merselo (NL.IMRO.0984.BP21005-va01) (PDF, 17.99 MB)

 

22. Vaststelling bestemmingsplan Cremershof 42a Wanssum (NL.IMRO.0984.BP21014-va01)

pdf Bijlagen besluit 22 Vaststelling bestemmingsplan Cremershof 42a Wanssum (NL.IMRO.0984.BP21014-va01) (PDF, 11.05 MB)

 

23. Vaststelling bestemmingsplan Ysselsteynseweg 39 en 39a Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.BP20027-va01)

pdf Bijlagen besluit 23 Vaststelling bestemmingsplan Ysselsteynseweg 39 en 39a Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.BP20027-va01) (PDF, 4.26 MB)

 

24. Vaststelling bestemmingsplan ‘Roerdomp 6-14 Castenray’

pdf Bijlagen besluit 24 Vaststelling bestemmingsplan ‘Roerdomp 6-14 Castenray’ (PDF, 7.41 MB)

 

25. Actualisatie APV 2022 gemeente Venray

pdf Bijlagen besluit 25 Actualisatie APV 2022 gemeente Venray (PDF, 757.49 KB)

 

26. Instellen hoger beroep tegen uitspraak rechtbank Brabant-Oost van 7 december 2021 (huisvesten arbeidsmigranten Timmermannsweg 95)

pdf Bijlagen besluit 26 Instellen hoger beroep tegen uitspraak rechtbank Brabant-Oost van 7 december 2021 (huisvesten arbeidsmigranten Timmermannsweg 95) (PDF, 353.1 KB)
 

27. Raadsvoorstel Verordening Adviesbureau Omgevingskwaliteit

pdf Bijlagen besluit 27 Raadsvoorstel Verordening Adviesbureau Omgevingskwaliteit (PDF, 1.25 MB)

 

28. Verklaring van geen bedenkingen Timmermannsweg 110

pdf Bijlagen besluit 28 Verklaring van geen bedenkingen Timmermannsweg 110 (PDF, 14.67 MB)