Collegebesluiten 11 januari 2021

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Renovatie centrumafsluiting

pdf Adviesnota besluit 3 renovatie centrumafsluiting (PDF, 141.97 KB)

 

4. Wijziging Besluit nadere regels subsidies en subsidieverlening peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie 2021

pdf Besluit 4 wijziging Besluit nadere regels subsidies en subsidieverlening peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie 2021 (PDF, 2 MB)

 

6. Anterieure overeenkomst Leunen Zuid en driepartijen-overeenkomst

pdf Adviesnota besluit 6 anterieure overeenkomst Leunen Zuid en driepartijen-overeenkomst (PDF, 180.14 KB)

 

7. Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Leunen Zuid (NL.IMRO.0984.BP200023-on01)

pdf Besluit 7 ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Leunen Zuid (NL.IMRO.0984.BP200023-on01) (PDF, 24.42 MB)