Collegebesluiten 11 augustus 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Verbetervoorstellen afvalbeheer

pdf Bijlagen besluit 3 verbetervoorstellen afvalbeheer (PDF, 5.46 MB)

 

4. Herontwikkeling bedrijventerrein De Brier

pdf Bijlagen besluit 4 herontwikkeling bedrijventerrein De Brier (PDF, 55.17 MB)

 

5. Anterieure overeenkomst Jan Poelsweg 6 Ysselsteyn

pdf Bijlagen besluit 5 anterieure overeenkomst Jan Poelsweg 6 Ysselsteyn (PDF, 359.66 KB)

 

6. Ontwerpbestemmingsplan Jan Poelsweg 6 Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.BP20005-on01)

pdf Bijlagen besluit 6 ontwerpbestemmingsplan Jan Poelsweg 6 Ysselsteyn deel 1 (PDF, 13.39 MB)

 

pdf Bijlagen besluit 6 Ontwerpbestemmingsplan Jan Poelsweg 6 Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.BP20005-on01) - deel 2 (PDF, 543.38 KB)

 

7. Aanpassen bebouwde komgrenzen Wanssum, Blitterswijck, Leunen, Oostrum, Venray, Vredepeel en Ysselsteyn

pdf Bijlagen besluit 7 aanpassen bebouwde komgrenzen (PDF, 1.86 MB)

 

8. Herinvulling perceel Merseloseweg 59-61 (bibliotheek)

pdf Bijlagen besluit 8 herinvulling perceel Merseloseweg 59-61 (bibliotheek) (PDF, 7.07 MB)

 

9. Aankoop bosgrond

pdf Bijlagen besluit 9 aankoop bosgrond (PDF, 1.39 MB)

 

10. Vaststelling bestemmingsplan ‘Zonnedauw ong. Ysselsteyn’

pdf Bijlagen besluit 10 vaststelling bestemmingsplan ‘Zonnedauw ong. Ysselsteyn’ (PDF, 12.89 MB)

 

11. Verkeersstudie Wanssum-Blitterswijck

pdf Bijlagen besluit 11 verkeersstudie Wanssum-Blitterswijck (PDF, 4.93 MB)

 

12. Verkoop voormalig maatschappelijk vastgoed

pdf Bijlagen besluit 12 verkoop voormalig maatschappelijk vastgoed (PDF, 425.06 KB)

 

13. Wijzigingsvoorstellen Arriva

pdf Bijlagen besluit 13 wijzigingsvoorstellen Arriva (PDF, 796.52 KB)

 

14. Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning bouw en gebruik bijgebouw bij woning Pas 10 Merselo

pdf Bijlagen besluit 14 beslissing op bezwaar omgevingsvergunning bouw en gebruik bijgebouw bij woning Pas 10 Merselo (PDF, 187.89 KB)

 

15. Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten perceel tussen Keizersveld 12-14 Venray

pdf Bijlagen besluit 15 tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten perceel tussen Keizersveld 12-14 (PDF, 16.41 MB)