Collegebesluiten 10 januari 2023

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van drie weken geleden voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.