Collegebesluiten 10 februari 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

4. Regiovisie Noord-Limburg 2040

pdf Bijlagen (PDF, 7.96 MB)

 

5. RIB inzake de voortgang van de afbouw van vakantiepark Roekenbosch

pdf Bijlagen (PDF, 157.47 KB)

 

6. Raadsinformatiebrief Centrum monitor Venray

pdf Bijlagen (PDF, 2.12 MB)

 

7. Vaststelling bestemmingsplan ‘Beekweg 34a Venray’ (NL.IMRO.0984.BP19018-va01)

pdf Bijlagen (PDF, 39.4 MB)

 

8. Vaststelling bestemmingsplan Boshuizerweg 4 Oostrum (NL.IMRO.0984.BP19006-va01)

pdf Bijlagen (PDF, 15.38 MB)

 

9. Toestemming oormerken vermogens dorpsraad Geijsteren, dorpsraad Oostrum, wijkraad Vlakwater en wijkraad West-Zuid

pdf Bijlagen (PDF, 462.03 KB)

 

10. Kennisgeving resultaat zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten

pdf Bijlagen (PDF, 1.46 MB)

 

11. Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op de locatie Bremmenkamp 2 te Oirlo

pdf Bijlagen (PDF, 4.76 MB)

 

13. Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 16 juli 2019 inzake de gedeeltelijke afwijzing van het verzoek om handhaving ten aanzien illegale bouwwerken, het gebruik van een gierkelder, illegale kamerverhuur en illegaal gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen aan de *** in ***

pdf Bijlagen (PDF, 204.79 KB)

 

14. Evenement "Zondag op de mernt"

Bijlagen volgen
 

15. 75 jaar bevrijding 2020

pdf Bijlagen (PDF, 382.44 KB)