Collegebesluiten 1 november 2022

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

15. Wijzigen gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en zienswijze gewijzigde begroting Omnibuzz 2023

23. Intrekken hoger beroep weigering omgevingsvergunning huisvesten arbeidsmigranten Westsingel 1 Venray

25. Raadvoorstel geen zienswijze indienen tegen de ontwerpbegrotingswijziging 2022 met meerjarenraming van de RUD Limburg Noord