Collegebesluiten 1 maart 2021

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Raadsinformatiebrief Omgevingswet

pdf Bijlagen besluit 3 Raadsinformatiebrief Omgevingswet (PDF, 248.55 KB)

 

4. Beantwoording vragen VVD-fractie (art. 38 Reglement van Orde) betreffende afvalbeleid kleinbehuisden

pdf Bijlagen besluit 4 beantwoording vragen VVD-fractie betreffende afvalbeleid kleinbehuisden (PDF, 1.08 MB)

 

5. Cliëntervaringsonderzoek sociaal domein 2019

pdf Bijlagen besluit 5 cliëntervaringsonderzoek sociaal domein 2019 (PDF, 7.98 MB)

 

6. Convenant Veilige School Venray

pdf Bijlagen besluit 6 convenant Veilige School Venray (PDF, 1.4 MB)

 

7. Maatregelen Grip op het sociaal domein

pdf Bijlagen besluit 7 maatregelen Grip op het sociaal domein (PDF, 4.38 MB)

 

8. Anterieure overeenkomst Klaproos te Venray

pdf Bijlagen besluit 8 anterieure overeenkomst Klaproos te Venray (PDF, 489.29 KB)

 

9. Ontwerpbestemmingsplan ‘Klaproos 67 Venray’

pdf Bijlagen besluit 9 ontwerpbestemmingsplan ‘Klaproos 67 Venray’ (PDF, 13.59 MB)

 

11. Beschikkingen rechtbank Limburg

pdf Adviesnota besluit 11 beschikkingen rechtbank Limburg (PDF, 136.27 KB)

 

12. RIB inzake de voortgang van de afbouw van vakantiepark Roekenbosch

pdf Bijlagen besluit 12 RIB inzake de voortgang van de afbouw van vakantiepark Roekenbosch (PDF, 278.32 KB)