Collegebesluiten 1 februari 2021

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

4. Eindbeheer en eigendom natuurgronden Maaspark Ooijen - Wanssum

pdf Bijlagen besluit 4 eindbeheer en eigendom natuurgronden Maaspark Ooijen - Wanssum (PDF, 3.13 MB)

 

5. Jaarverantwoording Laco -2020

pdf Bijlagen besluit 5 jaarverantwoording Laco -2020 (PDF, 313.2 KB)

 

6. Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie toeslagenaffaire

pdf Bijlagen besluit 6 machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie toeslagenaffaire (PDF, 516.14 KB)

 

7. Verlening subsidie Cultura 2021, CIK en HAFA

pdf Bijlagen besluit 7 verlening subsidie Cultura 2021, CIK en HAFA (PDF, 1.07 MB)

 

8. Verlening subsidie 2021 Venrays Museum

pdf Bijlagen besluit 8 verlening subsidie 2021 Venrays Museum (PDF, 1.08 MB)

 

9. Vaststellen inkoopstrategie beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie en vrouwenopvang 2022 e.v.

pdf Bijlagen besluit 9 vaststellen inkoopstrategie beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie en vrouwenopvang 2022 (PDF, 1.1 MB)

 

11. Anterieure overeenkomst Blakterweg 5 te Oirlo

pdf Bijlagen besluit 11 anterieure overeenkomst Blakterweg 5 te Oirlo (PDF, 407.86 KB)

 

12. Ontwerpbestemmingsplan Blakterweg 5 Oirlo

pdf Bijlagen besluit 12 ontwerpbestemmingsplan Blakterweg 5 Oirlo (PDF, 8.9 MB)

 

13. Anterieure overeenkomst Laagheidseweg ong, Venray

pdf Adviesnota besluit 13 anterieure overeenkomst Laagheidseweg ong, Venray (PDF, 244.23 KB)

 

14. Ontwerpbestemmingsplan ‘Laagheidseweg 10a Venray’

pdf Bijlagen besluit 14 ontwerpbestemmingsplan ‘Laagheidseweg 10a Venray’ (PDF, 9.78 MB)

 

 

15. Anterieure overeenkomst Maasheseweg 59 Venray

pdf Bijlagen besluit 15 anterieure overeenkomst Maasheseweg 59 Venray (PDF, 347.33 KB)

 

16. Ontwerpbestemmingsplan ‘Janslust 11 Heide’

pdf Bijlagen besluit 16 ontwerpbestemmingsplan ‘Janslust 11 Heide’ (PDF, 6.54 MB)

 

17. Anterieure overeenkomst exploitatie tankstation Wanssum

pdf Bijlagen besluit 17 anterieure overeenkomst exploitatie tankstation Wanssum (PDF, 476.72 KB)

 

18. Besluit niet doorlopen formele m.e.r-beoordeling procedure Woningbouw Leunen Zuid

pdf Bijlagen besluit 18 besluit niet doorlopen formele m.e.r-beoordeling procedure Woningbouw Leunen Zuid (PDF, 676.88 KB)

 

19. Actualiseren onderhoudsvoorzieningen gebouwen

pdf Bijlagen besluit 19 actualiseren onderhoudsvoorzieningen gebouwen (PDF, 953.18 KB)

 

21. Raadsinformatiebrief Sturing en Inkoop: start aanbesteding

pdf Bijlagen besluit 21 raadsinformatiebrief Sturing en Inkoop: start aanbesteding (PDF, 443.58 KB)