Collegebesluiten 1 april 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

4. Vaststelling Nieuw Reglement van Orde voor de vergaderingen van het College

Akkoord met:

 • Vaststellen van het nieuw Reglement van Orde voor de vergaderingen van het College
 • Reglement ter kennis brengen aan de gemeenteraad conform artikel 52 Gemeentewet.
pdf Bijlagen (PDF, 217.79 KB)

 

6. Beantwoorden artikel 38 vragen ontwikkelingen NLW

Akkoord met:

 • In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de raadsvragen over de ontwikkelingen NLW.
pdf Bijlagen (PDF, 163.15 KB)

 

7. Visie Vlakwater

Akkoord met:

 • Kennis nemen van de procesaanpak om te komen tot een visie voor het Vlakwaterbos;
 • Instemmen met de afstemming en terughoudendheid ten aanzien van vergaande en onomkeerbare ontwikkelingen gedurende het visietraject.
pdf Bijlagen (PDF, 138.62 KB)

 

9. Laadvoorziening gemeentelijke voertuigen

Akkoord met:

 • In te stemmen met het plaatsen van laadpalen voor gemeentelijke elektrische voertuigen op het parkeerterrein Raadhuisplein;
 • In te stemmen met het reserveren van deze laadpalen voor gebruik door alleen de gemeentelijke voertuigen;
 • In te stemmen met het parkeren van alle gemeentelijke voertuigen op het parkeerterrein Raadhuisplein;
 • De kosten (circa €27.500) voor het plaatsen van de laadpalen ten laste te brengen van het krediet “Laadpalen Trendsportal”.
pdf Bijlagen (PDF, 505.64 KB)

 

10. RIB locatiescan initiatieven huisvesting arbeidsmigranten

Akkoord met:

 • Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 1) en deze via de griffie toezenden aan de gemeenteraad.
pdf Bijlagen (PDF, 672.14 KB)

 

11. RIB inzake de voortgang van de afbouw van vakantiepark Roekenbosch. 

Akkoord met:

 • Instemmen met bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief (bijlage 1) en deze toezenden aan de gemeenteraad.
pdf Bijlagen (PDF, 293.9 KB)