Collegebesluit van 5 februari 2018 over verantwoordingsdocument college 2014-2018

Het college ging akkoord met het volgende advies:
  • Het verantwoordingsdocument Balans en vertrouwen: Een terugblik door burgemeester en wethouders van Venray op de collegeperiode 2014-2018 vaststellen
  • Conform de gemaakte afspraak met het presidium het document uiterlijk 9 februari toezenden aan de leden van de gemeenteraad
pdf Bijlage verantwoordingsdocument 2014 - 2018 (PDF, 729.67 KB)