College omarmt visie veehouderij Venray

Publicatiedatum: 
24 okt 2017
De veehouderij is een onlosmakelijk deel van de gemeenschap in Venray. Ook in de toekomst is er plek voor de veehouderij in Venray. Maar dan moet de sector zich wel duurzaam ontwikkelen. De gezondheid van de mens staat daarbij centraal.

Dat is de kern van het ontwerp visie veehouderij Venray. De visie moet bijdragen aan een goede balans tussen de ontwikkelingsruimte voor de veehouderij en de bescherming van een goed woon- en leefklimaat voor de inwoners. Burgemeester en wethouders hebben het ontwerp voor de visie deze week vastgesteld. “Venray blijft ruimte bieden voor bedrijfsontwikkeling. Maar we scherpen wel de kaders flink aan. “

Pilot

Dat wil Venray onder meer doen door een strengere geurverordening. In de nieuwe Omgevingswet, die in 2021 moet ingaan, kunnen gemeenten strengere eisen aan geur stellen. De gemeente heeft de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) toestemming gevraagd om bij wijze van proef nu al de geureisen te mogen aanscherpen, vooruitlopend op de Omgevingswet. De visie wordt beschouwd als een bouwsteen vooruitlopend op de nog op te stellen gemeentelijke omgevingsvisie.

Samen

Martijn van der Putten is tevreden over het resultaat van de visie veehouderij, maar zeker ook over de manier waarop de visie tot stand is gekomen. “In goed overleg en samenspraak met alle belanghebbenden.

Visie Veehouderij inzien

De visie veehouderij ligt tot en met 30 november ter inzage.

Meer info

Lees meer informatie over de Visie Veehouderij.