Collectief verzekerd bij VGZ of CZ

Wat u moet weten

Bij VGZ en CZ kiest u naast de basisverzekering voor een aanvullende verzekering. U kiest zelf welke aanvullende verzekering het beste bij u past. Bekijk het overzicht van de verschillende vergoedingen en premiehoogtes.

Bekijk de Gemeentepolissen op gezondverzekerd.nl

Voordelen collectieve ziektekostenverzekering:

  • In de pakketten CZ: Extra Uitgebreid + Eigen Risico en VGZ: Compleet + Eigen Risico is het eigen risico meegerekend in de premie. Dit betekent dat u geen rekeningen meer voor het eigen risico krijgt
  • Bij alle pakketten (behalve bij VGZ Compact) is de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp Wmo/Wlz inbegrepen
  • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd en krijgen dezelfde zorg als u

Het is niet mogelijk om alleen een aanvullende verzekering of alleen een basisverzekering af te sluiten.

Voorwaarden

  • U heeft minder inkomen dan 120% van de bijstandsnorm
  • U beschikt over geen of weinig vermogen. Voor alleenstaanden is dit maximaal € 6.225,- en voor alleenstaande ouders en gehuwden is dit € 12.450,-. Het vermogen in de vorm van een eigen woning telt niet mee
  • U heeft geen betalingsachterstand bij uw huidige ziektekostenverzekeraar
  • Verblijft u in een inrichting of met meerdere personen in eenzelfde woning? Bel ons op (0478) 52 33 33 zodat we kunnen inschatten of u recht heeft op de collectieve ziektekostenverzekering

Overstappen

  • U kunt elk jaar opnieuw uw zorgverzekering kiezen. Regel dit voor 1 januari
  • Uw huidige verzekering hoeft u niet zelf op te zeggen. Dat doet de nieuwe zorgverzekeraar automatisch voor u
  • U heeft een collectieve ziektekostenverzekering en u wilt niets wijzigen? Dan hoeft u ook niets door te geven

Meer informatie

Neem contact op met VGZ via 0900 – 77 99 771 of met CZ via 088 - 555 77 77. Aanvullende informatie staat op Hulpwijzer Venray.