Collectevergunning

Wilt u een collecte of inzamelactie houden om geld in te zamelen voor een goed doel? Dan heeft u een vergunning nodig. Ook het werven van donateurs, verkopen van goederen of aanbieden van diensten waarbij de opbrengst naar het goede doel gaat, wordt aangemerkt als collecteren en is vergunningplichtig.

Wat u moet weten

Er zijn in de gemeente Venray twee soorten collectevergunningen:

 1. Doorlopende collectevergunning
  Deze vergunning kan worden verleend aan een instelling, stichting of fonds die op het collecterooster van het CBFexterne-link-icoon staat vermeld. Staat uw organisatie op het collecterooster en heeft u een doorlopende collectevergunning? Dan hoeft u alleen een melding te doen.
 2. Individuele collectevergunning
  Deze vergunning kan worden verleend aan een instelling, stichting of fonds die niet op het collecterooster van het CBF staat vermeld, maar die een aanvraag wil doen voor een collecte in de vrije periode in het collecterooster van Venray.

Voorwaarden

 • U maakt gebruik van collectebussen die verzegeld zijn. 
 • Het collectedoel moet duidelijk leesbaar op de collectebus staan.
 • De collectant moet tijdens het collecteren een afschrift van de vergunning en een identiteitsbewijs kunnen tonen. Zij of hun begeleiders zijn tenminste 14 jaar oud.
 • U mag niet buiten de toegewezen periode collecteren.
 • De vergunning is maximaal één week geldig.
 • U geeft de collecteopbrengst door aan de gemeente.
 • U stuurt binnen één maand na afloop van de collecte een collectestaat ingevuld en ondertekend naar de gemeente Venray. Dit is nodig om de opbrengst en de besteding te verantwoorden.

Aanvragen

U kunt een aanvraag of melding doen door een mail te sturen naar administratieVTH@venray.nl.

Collecterooster

Om te voorkomen dat er collectes tegelijkertijd plaatsvinden, is er een collecterooster. Op de website van het Centraal Bureau Fondsenwervingexterne-link-icoon vindt u het jaarlijkse collecterooster. In dit rooster ziet u welke collectes in een bepaalde week in Venray staan gepland. U vindt de acties van landelijk collecterende goede doelen, maar ook lokale collectes en andere wervingsactiviteiten waarvoor de gemeente een vergunning heeft verleend.

Goede Doelen Week

Ieder jaar wordt er een gezamenlijke collecteweek gehouden in Venray en de verschillende kerkdorpen. Iedereen krijgt tijdens de collecteweek een envelop met informatie en een formulier over deze gezamenlijke collecte. Op het formulier kunt u aangeven aan welke goede doelen u een donatie wilt geven.

Kosten

De collectevergunning is gratis.