Coalitieakkoord, collegeprogramma en samenwerkingsakkoord

In 2018 is een coalitieakkoord en een collegeprogramma opgesteld. De in 2018 gevormde coalitie is in 2021 uiteengevallen. Zeven partijen in de raad hebben vervolgens besloten om afspraken te maken over de periode tot de volgende verkiezingen. Het bestaande akkoord en programma vormden daarbij het uitgangspunt.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 hebben de partijen CDA, D66 en VENRAY Lokaal een coalitieakkoord gesloten. Dit akkoord bevat allerlei ambities en afspraken. ‘Een gezonde toekomst voor Venray’ is de titel van het akkoord. Het college van B&W heeft dit akkoord verder uitgewerkt in een collegeprogramma. ‘Duurzaam’, ‘inclusief’ en ‘veilig’ zijn de sleutelwoorden van het collegeprogramma.

In 2021 is de coalitie uiteengevallen. Zeven partijen in de raad hebben daarna een samenwerkingsakkoord gesloten voor het restant van de raadsperiode. Het gaat om de partijen VENRAY Lokaal, D66, ProVenray, SP, PvdA, Samenwerking Venray en VVD. Het bestaande coalitieakkoord en het collegeprogramma zijn als uitgangspunt gebruikt voor het samenwerkingsakkoord. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in 2022.

Het coalitieakkoord, het collegeprogramma en het samenwerkingsakkoord kunt u hieronder inzien.

pdf Coalitieakkoord (PDF, 5.76 MB)

 

pdf Collegeprogramma 2018 - 2022 (PDF, 2.78 MB)

 

pdf Samenwerkingsakkoord (PDF, 369.47 KB)